Những cách tải mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp

Thảo luận trong 'Nội dung linh tinh SEO' bắt đầu bởi phongk09, 11/9/19.

 1. phongk09 Thành viên

  Tùy nhu cầu sử dụng mà gia đình bạn thuê đất với mục đích khác nhau như làm nhà ở, làm nhà xưởng hay kho bãi. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho cách tải mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp chính xác nhất, mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo:
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

  **************************************************************************************

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

  Hôm nay: ngày……tháng……năm…….

  Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………

  Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Chúng tôi gồm có:

  BÊN CHO THUÊ ĐẤT ( Bên A):

  Họ và tên Ông (bà) : …………………………………………………………………………………..

  Ngày / tháng/ năm sinh: ……………………………………………………………

  CMND số: ……………… cấp ngày ………………….. tại nơi ……………

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

  Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:.……………………………………………………………………………………………….

  BÊN THUÊ ĐẤT ( Bên B):

  Họ và tên : ………………………………………………………………………………………..

  CMND số: …………………cấp ngày …………………. Tại nơi…………………..

  Hộ khẩu:..…………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ làm việc:…………………………………………………………………………………………

  Số điện thoại liên lạc:.………………………………………………………………………………..

  Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

  Hai bên chúng tôi thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê nhà ở với nội dung sau đây:

  Điều 1: Đối tượng hợp đồng

  • Thửa đất có diện tích:…………………..m2
  • Loại đất:……………………………………………………………………………………………………………..
  • Hạng đất (nếu có):…………………………………………………………………………………………….
  • Thửa đất số:……………………………………………………………………………………………………….
  • Tờ bản đồ:………………………………………………………………………………………………………….
  • Thời hạn sử dụng đất:……………………………………………………………………………….
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …ngày cấp……tháng…….năm…do…….
  ………………………………………………………………………………

  Tài sản có gắn liền với đất (nếu có):

  Điều 2: Cam kết hợp đồng

  • Thời hạn cho thuê đất từ ngày…..tháng….năm……đến ngày…..tháng…….năm…….
  • Số tiền thuê đất (bằng số):………Đ/ m2 (ha)/ năm(tháng)
  • Số tiền thuê đất (bằng chữ):………………………………………………………………………………………………..
  • Số tiền cọc (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………
  • Thời điểm bên B thanh toán cho bên A:…………………………………………………………………………
  • Phương thức thanh toán các bên:…………………………………………………………………………………….
  Điều 3: Bên thuê đất (bên B) cam kết

  • Bên B phải trả tiền cho bên A đúng số tiền, thời điểm và hình thức thanh toán đã cam kết trong hợp đồng.
  • Bên thuê đất (bên B) phải sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới phần đất và không được hủy hoại làm giảm giá trị sử dụng của đất.
  • Khi hết hạn thuê phải trả đất lại cho bên A đúng hiện trạng đã giao kết trong hợp đồng.
   

Chia sẻ trang này