Windows 10 Pro 1903 18362.239 EN-US X64 July 2019 V1.0 Pre-@ctivated

Thảo luận trong 'Dowload window' bắt đầu bởi Phương Lê, 29/7/19.

 1. Phương Lê Thành Viên Quản Lý

  Windows 10 Pro 1903 18362.239 EN-US X64 July 2019 V1.0 Pre-@ctivated - download win 10 ban chinh thuc, download ghost win 10 32bit, download win 10 64 bit ban chinh thuc, link download win 10 microsoft enterprise link win 10 pro phienbanmoi, link fshare sinhvienit

  .Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.DesktopAppInstaller_2019.125.2243.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.GetHelp_10.1706.13331.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Getstarted_7.3.20251.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.13472.0_x64__8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Messaging_2019.125.32.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Microsoft3DViewer_5.1902.20012.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.1901.1141.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.11280.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.1.53.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.MixedReality.Portal_2000.19010.1151.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.MSPaint_2019.213.1858.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Office.OneNote_16001.11126.20076.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.OneConnect_5.1902.361.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.People_2019.123.2346.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Print3D_3.3.311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.ScreenSketch_2018.1214.231.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.SkypeApp_14.35.152.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
  .Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.13333.0_x64__8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.13321.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WebpImageExtension_1.0.12821.0_x64__8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Windows.Photos_2019.18114.19418.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsAlarms_2019.105.629.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsCalculator_2019.105.612.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsCamera_2018.826.78.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .microsoft.windowscommunicationsapps_16005.11029.20108.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.226.2324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsMaps_2019.108.627.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.WindowsSoundRecorder_2019.105.618.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.Xbox.TCUI_1.23.28002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.XboxApp_48.48.7001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.XboxGameOverlay_1.32.17005.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.XboxGamingOverlay_2.26.14003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.XboxIdentityProvider_12.50.6001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.17.29001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.YourPhone_2018.1128.231.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.ZuneMusic_2019.18111.17311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
  .Microsoft.ZuneVideo_2019.18111.17311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

  Download các bản ghost win 10
  http://designvn.net/forums/dowload-window.20.html
   

Chia sẻ trang này